waarom-brigade

Drijvende kracht achter wereldwijde veiligheidChange region:

Waarom Brigade

“Het is onze missie om levens te redden.”

Drijvende kracht achter veiligheid over de hele wereld

Drijvende kracht achter wereldwijde voertuig-veiligheidsoplossingen

Chris Hanson-Abbott heeft Brigade Electronics in 1976 opgericht. Hij kreeg het idee een bedrijf op te starten toen hij op een straat in Tokio een vreemd gepiep hoorde aan de achterkant van een kleine vrachtwagen.

Destijds had niemand zich buiten Japan nog bezig gehouden met de veiligheid bij achteruit rijdende voertuigen, maar in het Verenigd Koninkrijk was onlangs de Health Safety at Work Act van kracht geworden en aangezien voertuigen betrokken waren bij een groot aantal dodelijke ongevallen, vond Chris dat het hoog tijd was voor verandering.

Met hulp van de SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders, ofwel de Vereniging van fabrikanten van en dealers in motorvoertuigen) introduceerde Brigade zijn eerste achteruitrij-alarm op de beurs voor commerciële voertuigen in Londen in 1976. De reacties waren verdeeld. De pers was nieuwsgierig, maar de voertuigfabrikanten en de wagenparkbeheerders waren minder gecharmeerd en de beurs werd afgesloten zonder dat er één alarmsysteem was verkocht. Tot overmaat van ramp leidde de publiciteit ertoe dat het Ministerie van Vervoer meedeelde dat achteruitrij-alarm in strijd waren met de voorschriften voor de bouw – en dus onwettig waren – en dus onwettig waren.

Chris liet zich echter niet uit het veld slaan en zette zijn project om wegen en werkterreinen veiliger te maken voort. Hij plaatste vraagtekens bij de gangbare opvattingen van potentiële klanten en lobbyde onvermoeid bij de overheid om deze over te halen tot herziening van de voorschriften en uiteindelijk wierpen zijn inzet en overtuiging vruchten af: men begon zijn visie serieus te nemen. Het duurde nog wel twee jaar voordat Brigade het eerste alarmsysteem verkocht, aan een voornaam Brits busbedrijf en nog vele jaren voordat de kwestie van veiligheid bij achteruitrijdende voertuigen in al zijn facetten aangepakt werd in de context van arbeidsomstandigheden. Tegenwoordig worden veiligheidssystemen algemeen als noodzakelijk beschouwd voor bedrijfsvoertuigen en machines en deze ontwikkeling heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in het redden van mensenlevens.

Door de ervaring en kennis die we sinds die begintijd hebben opgedaan, begrijpen we bij Brigade de industrie en de problemen waar klanten voor staan als geen ander. Brigade liep en loopt nog steeds voorop in de branche, of het nu gaat om baanbrekende nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten over de hele wereld.

De oorspronkelijke visie is onveranderd: wegen en werkomgevingen veiliger maken voor iedereen.