product

Drijvende kracht achter wereldwijde veiligheidChange region:

​Radar sensorsystemen

De Backsense® radar sensorsystemen van Brigade zijn bedoeld om mensen en objecten te detecteren in moeilijke omstandigheden Ze detecteren zowel stationaire als bewegende objecten en geven de bestuurder in de cabine een akoestische en visuele waarschuwing.

Veiligheid in moeilijke omstandigheden

In de bouw, mijn- en landbouw, in steengroeven en bij afvalverwerking worden grote en mobiele machines gebruikt die door hun aard en omvang een gevaar opleveren als ze niet veilig worden bediend.

à compatibel voertuig

Dode hoeken zijn veel groter bij deze toepassingen en deze beslaan de achterkant, de voorkant en de omgeving dichtbij de bestuurder, vooral als deze op een hoge plaats zit. De terreinen zijn ruwer, de voertuigen zijn meer blootgesteld aan de elementen en door stof en duisternis wordt het zicht nog verder beperkt.

 • Helpt botsingen te voorkomen
 • Vermindert het aantal ongelukken en dodelijke slachtoffers
 • Smal stralenpatroon om vals alarm tot een minimum te beperken
 • Voldoet aan de Arbo-vereisten
 • Lagere kosten van botsingsschade en minder stilstand
 • Lagere kosten door claims van derden
 • Kan andere veiligheidsapparatuur inschakelen
 • Robuust model voor barre omstandigheden
 • Geschikt voor gebruik on road / off road
 • Akoestisch signaal en visueel display in 5 fasen
 • Voldoet aan de veiligheidsvereisten

De standaard ISO 5006 voor grondverzetmachines betreft het probleem van blinde hoeken bij een voertuig. In de norm wordt gesteld dat een bestuurder in staat moet zijn de omgeving rondom de machine te zien, voor een juiste, effectieve en veilige bediening. 

Camera-monitorsystemen bieden enige uitkomst in dit opzicht, maar bij ongunstige omstandigheden is een combinatie van aanvullende apparaten van cruciaal belang om de bestuurder visuele en akoestische waarschuwingen te geven. Backsense® werkt effectief in barre omstandigheden en bij slecht zicht zoals duisternis, rook en mist.


Voorbeeld voor vaste zones

Download de brochure voor meer informatie en om te zien welke variant van pulserende radar geschikt is voor u.

Waar te kopen?

Voor meer informative over onze voertuig-veiligheidssystemen, bel ons op +31 541 53 18 01.

Distributeur zoeken Of bel: +31 541 53 18 01