product

Drijvende kracht achter wereldwijde veiligheidChange region:

Backeye®360

 
 
Brigade heeft het probleem van de blinde vlekken met Backeye®360 opgelost. Intelligente camera-monitor systemen die de bestuurder te voorzien van een real-time, 360 ° 'birds-eye' view van het voertuig in een enkel beeld.

Waarom Backeye®360? 

Backeye®360-systemen zijn intelligente cameramonitorproducten als steun bij het manoeuvreren bij lage snelheid, door de bestuurder in real-time een overzicht van de volledige omgeving van het voertuig te geven in één enkel beeld.

Gegeven het feit dat er alleen al in 2012 bijna 1800 weggebruikers om het leven kwamen of ernstig werden verwond op de straten van Londen, is er nog steeds veel werk te doen om onze wegen veiliger te maken.

Bron: Transport for London, Casualties in Greater London 2012. Pedestrians and pedal cyclists suffering fatal or serious injury in road traffic collisions.

 

 

Door de omvang en complexe vorm van bedrijfsvoertuigen en machines en het gebrek aan achterruiten wordt het zicht van de bestuurder danig beperkt, en dat vergroot het risico van een botsing. De fi nanciële gevolgen van schade aan bezittingen of het voertuig en de daarmee gepaard gaande tijd dat het voertuig niet inzetbaar is kunnen aanzienlijk zijn, maar dat valt in het niet vergeleken met de emotionele kosten en bedrijfskosten voor alle betrokkenen als er sprake is van persoonlijk letsel.

Met spiegels en enkel-beeldcamera's kunnen bestuurders deze dode hoeken zien, maar zelfs met deze hulpmiddelen is het mogelijk dat een bestuurder nog steeds niet alles ziet in de baan van het voertuig. Per slot van rekening kan hij op ieder moment alleen maar of naar de weg kijken of naar een monitor of in de spiegel.


 

Afstand die wordt afgelegd terwijl risico's worden beoordeeld en op grond daarvan gehandeld wordt

 

Uit onderzoek blijkt dat in het tijdsbestek waarin een bestuurder naar vier spiegels kijkt, de situatie beoordeelt en dan reageert op eventuele risico's, het voertuig wel 10 meter af kan leggen, zelfs als dit maar 5 km/u rijdt.

 Zelfs wanneer bij lage snelheid wordt gemanoeuvreerd, legt een voertuig een lange weg af in de tijd waarin de bestuurder alle potentiële gevarengebieden controleert en vervolgens weer in de rijrichting kijkt. Het voertuig rijdt nog verder terwijl de risico's worden beoordeeld, beslissingen over eventuele reacties worden genomen en de benodigde handelingen worden uitgevoerd.

 


 

Kenmerken & Voordelen

Door de bestuurder in één beeld een volledig zicht op de omgeving te presenteren hoeft de bestuurder geen informatie van verschillende spiegels of monitors snel achter elkaar te verwerken, zodat hij gemakkelijker mogelijk gevaren kan signaleren en evalueren.

Met Backeye®360 -systemen wordt de tijd verkort waarin een bestuurder ‘blind’ rijdt, waarbij hij of tussen spiegels, monitors, zijramen en voorruit wisselt of een beperkt gebied in een enkele spiegel bekijkt.

  • Elimineert dode hoeken, verbetert de veiligheid

  • Uitgebreid overzicht van de omgeving in één beeld

  • Reduceert kans op botsingen met personen en objecten

De voordelen van het systeem reiken verder dan het voorkomen van botsingen met personen en voorwerpen. De uitgebreide weergave van de omgeving helpt de bestuurder bij het manoeuvreren bij lage snelheid en kan schade aan banden tot een minimum beperken, omdat de bestuurder van grotere voertuigen objecten op de grond kan zien en vermijden.

Backeye®360-systemen zijn compatibel met de digitale recorders van Brigade MDR, die beeldmateriaal over 360° aanleveren dat gebruikt kan worden bij ongelukken, vandalisme of valse claims. Videobewijs kan bedrijven aanzienlijke besparingen opleveren, omdat daarmee valse claims kunnen worden weerlegd, maar belangrijker nog is dat de bestuurders optimaal worden ondersteund.


 

Case Studies Onderzoek

 


 

à compatibel voertuig

Waar te kopen?

Voor meer informative over onze voertuig-veiligheidssystemen, bel ons op +31 541 53 18 01.

Distributeur zoeken Of bel: +31 541 53 18 01