general

Drijvende kracht achter wereldwijde veiligheidChange region:

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door Brigade Electronics PLC en hoewel we de informatie actueel en correct trachten te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, met betrekking tot volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende grafische afbeeldingen op de website voor enig doel.

 

Als u besluit toch af te gaan op dergelijke informatie doet u zulks dan ook geheel voor eigen risico. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar zonder beperking, indirecte verliezen en schade of gevolgschade, of enige verliezen of schade voortvloeiende uit het verlies van gegevens of winst als gevolg van, of verband houdende met, het gebruik van deze website.

 

Via koppelingen op deze website kunt u andere websites bezoeken die niet onder het beheer van Brigade Electronics PLC vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het feit dat we dergelijke koppelingen opnemen in onze website wil niet per se zeggen dat we deze andere sites aanbevelen of de meningen die daarin verwoord zijn delen. We stellen alle pogingen in het werk om de website toegankelijk en functioneel te houden en goed te laten werken. Brigade Electronics PLC aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.