R46

Drijvende kracht achter wereldwijde veiligheidChange region:

R46

 
Elk jaar komen honderden mensen – voornamelijk kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en motorrijders – om het leven in verkeersongevallen met grote goederenvoertuigen. Vaak komt dit doordat weggebruikers die zich in dode hoeken rondom een voertuig bevinden, niet door de chauffeurs van die voertuigen worden opgemerkt.
 
Om dit tegen te gaan zijn de Europese richtlijnen 2003/97/EG en 2007/38/EG geïntroduceerd. Deze richtlijnen eisen dat grote goederenvoertuigen van meer dan 3,5 ton worden uitgerust met een “systeem voor indirect zicht” om de zones rondom het voertuig te bekijken die buiten het directe gezichtsveld vallen. Dit kunnen spiegels, camera’s of andere systemen zijn die informatie over het indirecte gezichtsveld aan de chauffeur doorgeven. Het gaat hier om klasse V (de dode hoek onmiddellijk naast en onder het passagiersportier) en klasse VI (de dode hoek onmiddellijk voor het voertuig)
 

 

 

 


 

R46

VN/ECE-Reglement nr. 46 (R46) is een reglement betreffende systemen voor indirect zicht en de installatie ervan.
 
R46 wordt alom erkend als een teken van uitzonderlijke prestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit. Voor de naleving van reglement R46 moeten de onderdelen van het camera-/monitorsysteem aan specifieke prestatiestandaarden voldoen en worden geïnstalleerd volgens vooraf gedefinieerde richtlijnen. De installatiehoogte van de camera hangt af van de afstand tussen de ogen van de chauffeur en de monitor (zie de tabel hieronder).
 
Voor de Klasse V- en Klasse VI-zones kan een R46-goedgekeurd camera-/monitorsysteem worden gebruikt in plaats van een conventionele spiegel
 
Voorbeeld van installatietabel:
 
 

Klik hier om de volledige lijst van de installatie tabellen te downloaden

 

Deze illustraties tonen op basis van de gegevens in de bovenstaande tabel de hoogste en laagste installatiepositie voor Klasse V- en Klasse VI-zones bij het gebruik van VBV-320C camera’s en een VBV-770M monitor op een kijkafstand van 1000mm.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur/chauffeur om ervoor te zorgen dat het zicht van de camera niet wordt belemmerd door voertuigonderdelen of andere voorwerpen.
 

 

Camera-/monitorsystemen die zijn goedgekeurd conform R46